ประวัติ
 
โครงสร้าง
บุคลากร
 
ศิลปมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 

ยินดีต้อนรับ

รับร้องเรียน รับเรื่องเดือดร้อน
จากคุณ : แอดมิน 29 ต.ค. 2563 19:32
 
ความคิดเห็นที่ 1
เรียนถามว่า หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.ค.ศ. เมื่อไรค่ะ เพื่อ0tนำมาพิจารณาเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาของหน่วยงานค่ะ
จากคุณ : จารินี รุทระกาญจน์ 13 ก.ย. 2559 14:18
ความคิดเห็น :
จากคุณ :
E-mail : (ถ้ามี)
ข้อความตรวจสอบ : (พิมพ์ข้อความให้เหมือนรูปด้านบน)