ประวัติ
 
โครงสร้าง
บุคลากร
 
ศิลปมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 

สอบถาม ป.เอก ค่ะ

สวัสดีค่ะ ได้ยินมาว่าทางบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะเปิดหลักสูตร ป.เอก (นาฏศิลป์) ปีการศึกษา 2561 แน่นอนไหมคะ
จากคุณ : พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น 25 ต.ค. 2563 6:47
ความคิดเห็น :
จากคุณ :
E-mail : (ถ้ามี)
ข้อความตรวจสอบ : (พิมพ์ข้อความให้เหมือนรูปด้านบน)